>>>  Laatst gewijzigd: 24 juni 2022   >>>  Terug naar www.emo-level-8.nl  
Ik

Notities bij boeken

Start Filosofie Kennis Normatieve rationaliteit Waarden in de praktijk Mens en samenleving Techniek

Citaat

"Trimbos noemt de katholieke seksuele moraal ‘geobsedeerd, wettisch, casuïstisch’. Naarmate men de negentiende eeuw nadert, worden de seksuele verboden uit de tien geboden zo belangrijk dat men de indruk heeft dat alle zedelijkheid daaromheen draait. De kerk besteedde minder aandacht aan de strijd tegen de agressiviteit en tegen het geldgewin, al vindt men in de evangelies daarvoor de nodige imperatieven."

J.M.W. VAN USSEL Geschiedenis van het seksuele probleem, p. 37

Historisch

John CLELAND (1748) Fanny Hill - Memoirs of a woman of pleasure

J.M.W. VAN USSEL (1968) Geschiedenis van het seksuele probleem

Martin DE GRAAF (1975) Seks-Kultuur-Politiek - Inventarisatie en analyse van visies op de relaties tussen seksualiteit en samenleving

Michel FOUCAULT (1976) The history of sexuality - Vol01: An introduction

Jeffrey WEEKS (1985) Sexuality and its discontents - Meanings, myths & modern sexualities

Louise A. JACKSON (2000) Child sexual abuse in Victorian England

Stephen GARTON (2004) Histories of sexuality - Antiquity to sexual revolution

Mels VAN DRIEL (2012) With the hand - A cultural history of masturbation

Cas WOUTERS (2012) De jeugd van tegenwoordig - Emancipatie van liefde en lust sinds 1880