>>>  Laatst gewijzigd: 5 mei 2023   >>>  Naar www.emo-level-8.nl  
Ik

Notities bij boeken

Start Filosofie Kennis Normatieve rationaliteit Waarden in de praktijk Mens en samenleving Techniek

Legenda voor de hoofdtekst

Zwarte tekst is tekst die de inhoud van een boek verkort en zo feitelijk mogelijk samenvat.

Blauwe tekst in een citaatkader geeft letterlijke citaten uit een boek weer.

Donkerrode tekst tussen teksthaken geeft mijn commentaar weer.

Legenda voor de boektitels in de hoofdtekst

Vet zwart: Boek helemaal gelezen en samengevat.

Vet notitierood: Boek deels gelezen of aan het lezen.

Vet oranje: Boek ooit gelezen en samengevat op papier, maar niet gedigitaliseerd.

Vet lichtgroen: Boek ooit gelezen, maar geen papieren of digitale samenvatting.

Startpagina Filosofie

Dit onderdeel presenteert een aantal denkers en onderzoekers met wie ik ooit 'in gesprek' ben geraakt. Ik heb me vroeger en met name tijdens mijn filosofiestudie uiteraard met nog veel meer filosofen bezig gehouden, maar daar heb ik geen digitaal materiaal van.

Ik heb handgeschreven samenvattingen van Camus en Sartre van toen ik nog geen twintig was, getypte samenvattingen van en over Descartes, Kant, Nietzsche, Husserl van tijdens mijn filosofiestudie, en zo verder. Vanaf 1985 begon ik met computers te werken en pas vanaf dat moment maakte ik digitale samenvattingen en notities. Mijn archief zit dus vol met samenvattingen en notities op papier, maar het is ondoenlijk en ook niet zo heel erg zinnig om dat alles achteraf nog te digitaliseren.

De lijst van denkers en onderzoekers hiernaast is dus kort. Tijdens mijn 'digitale periode' heb ik vooral werk gelezen van Max Weber, Jürgen Habermas, Plato en Sigmund Freud. Dat is wat je hiernaast met name aantreft.

Keuzes

Achteraf vraag ik me wel eens af waar al die keuzes voor bepaalde denkers in mijn leven vandaan kwamen. Zou ik vandaag de dag nog steeds Nietzsche van voor tot achter lezen? Ik denk het niet. En ook heb ik wat spijt van de keuze voor Plato, want later kreeg ik de indruk dat Aristoteles veel beter bij mij past. En waarom las ik eigenlijk Descartes in plaats van Hume? En het kennistheoretische werk van Kant en Husserl in plaats van hun veel praktischer latere werk? En had ik niet beter Marx kunnen nemen in plaats van Freud? Ik denk het eigenlijk wel.

Je kunt niet alles lezen, je moet kiezen. Het toeval en ook de invloed van anderen spelen daar een grote rol in. Hoe kun je vermijden dat je onzinnige keuzes maakt? Niet, denk ik.