>>>  Laatst gewijzigd: 5 mei 2023   >>>  Naar www.emo-level-8.nl  
Ik

Notities bij boeken

Start Filosofie Kennis Normatieve rationaliteit Waarden in de praktijk Mens en samenleving Techniek

Legenda voor de hoofdtekst

Zwarte tekst is tekst die de inhoud van een boek verkort en zo feitelijk mogelijk samenvat.

Blauwe tekst in een citaatkader geeft letterlijke citaten uit een boek weer.

Donkerrode tekst tussen teksthaken geeft mijn commentaar weer.

Legenda voor de boektitels in de hoofdtekst

Vet zwart: Boek helemaal gelezen en samengevat.

Vet notitierood: Boek deels gelezen of aan het lezen.

Vet oranje: Boek ooit gelezen en samengevat op papier, maar niet gedigitaliseerd.

Vet lichtgroen: Boek ooit gelezen, maar geen papieren of digitale samenvatting.

Startpagina Techniek

Ik ben al een aantal jaren geïnteresseerd in filosofie van de techniek, met name in de filosofische vragen rondom informatie- en communicatietechnologie (ICT) en kunstmatige of artificiële intelligentie (AI).

Het verhaal van de techniek is tegenwoordig grotendeels het verhaal van computers die in een mum van tijd hele informatiestromen kunnen verwerken, daarbij ondersteund door AI-programmatuur. De grenzen tussen computertechniek, informatie- en mediatechniek en kunstmatige intelligentie zijn vaag geworden. Alles hangt met alles samen. Dus de geschiedenis en de filosofie van al die disciplines is complex en zo langzamerhand één ding. Ik probeer het allemaal wat uit elkaar te houden maar ben me zeer bewust van al die interne samenhangen. De mogelijke inhoudelijke onderwerpen heb ik dan ook bij elkaar gehouden.

Mijn hoofdthema's

Hieronder geef ik een aantal voorbeelden van vragen die me op dit terrein bezig houden. Uiteraard zijn er veel meer, maar dan krijg je een indruk: