>>>  Laatst gewijzigd: 8 november 2022   >>>  Terug naar www.emo-level-8.nl  
Ik

Notities bij boeken

Start Filosofie Kennis Normatieve rationaliteit Waarden in de praktijk Mens en samenleving Techniek

Legenda voor de hoofdtekst

  • Zwarte tekst is tekst die de inhoud van een boek verkort en zo feitelijk mogelijk samenvat.
  • Blauwe tekst in een citaatkader geeft letterlijke citaten uit een boek weer.
  • Donkerrode tekst tussen teksthaken geeft mijn commentaar weer.

Legenda voor de titels in de hoofdtekst

  • Vet blauw [bij links] of Vet zwart [bij de boekgegevens]: Boek helemaal gelezen en samengevat.
  • Vet notitierood: Boek deels gelezen of aan het lezen.
  • Vet oranje: Boek ooit gelezen en samengevat op papier, maar niet gedigitaliseerd.
  • Vet lichtgroen: Boek ooit gelezen, maar geen papieren of digitale samenvatting.

Startpagina Techniek

Ik ben al een aantal jaren geïnteresseerd in filosofie van de techniek, met name in de filosofische vragen rondom informatie- en communicatietechnologie (ICT) en kunstmatige of artificiële intelligentie (AI).

De indeling zoals ik die hiernaast hanteer is de laatste decennia steeds betrekkelijker geworden. Het verhaal van de techniek is tegenwoordig grotendeels het verhaal van computers die in een mum van tijd hele informatiestromen kunen verwerken, daarbij ondersteund door AI-programmatuur. De grenzen tussen computertechniek, informatie- en mediatechniek en kunstmatige intelligentie zijn vaag geworden. Alles hangt met alles samen. Dus de geschiedenis en de filosofie van al die disciplines is complex en zo langzamerhand één ding. Ik probeer het allemaal wat uit elkaar te houden maar ben me zeer bewust van al die interne samenhangen. De mogelijke inhoudelijke onderwerpen heb ik dan ook bij elkaar gehouden.

Vragen

Hieronder geef ik een aantal voorbeelden van vragen die me op dit terrein bezig houden. Uiteraard zijn er veel meer, maar dan krijg je een indruk:

Mijn hoofdthema's

Het gaat mij daarom globaal om de volgende thema's.

Ik wil graag de historische ontwikkeling kennen. Je kunt nu eenmaal moeilijk nadenken over iets, wanneer je de achtergronden ervan niet kent. Meer specifiek wil ik weten welke rol computers in de geschiedenis van de techniek innemen. De historische ontwikkeling van de klassieke middelen voor communicatie vind ik boeiend. Maar er zijn allerlei nieuwe informatietechnieken gebaseerd op computertechniek. Internet heeft zich supersnel ontwikkeld, de ene na de andere mogelijkheid om te communiceren en om informatie uit te wisselen dook op. Het verschijnsel 'website' is er maar één van. Wat kunnen we van die ontwikkelingen leren? Is er historisch gezien sprake van vooruitgang? En wie bepaalt dan wat vooruitgang is?

Ook filosofie van de techniek, van de computertechniek, en van informatie en media vind ik nog steeds interessant. Hoe is de stand van zaken hier? En welke opvattingen bestaan er over een aantal mogelijke onderwerpen zoals: