>>>  Laatst gewijzigd: 2 januari 2024   >>>  Naar www.emo-level-8.nl  
Ik

Notities bij boeken

Start Filosofie Kennis Normatieve rationaliteit Waarden in de praktijk Mens en samenleving Techniek

Citaat

"One of the most salient features of our culture is that there is so much bullshit." Harry G. FRANKFURT - On bullshit, p. 1

Citaat

"In fact, as a general rule it's always worth worrying when people don't give you sufficient details about their methods and results." Ben GOLDACRE - Bad science, p. 53

Let op!

Een van mijn opvallende en minder gemakkelijke karaktertrekken is dat ik zo mateloos nieuwsgierig ben. De gevolgen worden ook zichtbaar in deze website.

Hoe nuttig is boeken lezen?

Een andere lastige karaktertrek van me is dat ik me weinig illusies maak over het nut van al die boeken die ik lees, over het nut van boeken lezen in het algemeen zelfs.

Voor mijn gevoel wordt er ontzettend veel onzin geschreven waar de wereld net zo veel last van heeft als van - laten we zeggen - de fixatie op voetballen. Ook dat heeft gevolgen:

Haat - liefde

Ik heb filosofie gestudeerd en ben jarenlang filosofiedocent geweest. Maar: ik ben erg praktijkgericht, ik wil dat we iets hebben aan filosofie, dat de samenleving iets heeft aan filosofie. Dat maakt dat ik een problematische verhouding heb met filosofie die in abstracties blijft hangen. Vaak is dat academische filosofie, filosofie dus zoals die aan universiteiten wordt beoefend. Ik vind het veel zinniger om over allerlei concrete onderwerpen te lezen en daarbij bijvoorbeeld te letten op de normatieve uitgangspunten van auteur en tekst. Dat is ook filosofie, maar meer praktisch.

Ik heb dus een hekel aan veel filosofie en aan veel filosofieboeken. Hetzelfde geldt voor veel andere boeken uit de hoek van de wetenschap en onderzoek. Al kom ik ook geregeld mooie inzichten tegen. Natuurlijk, anders was ik wel gestopt met lezen. Maar het beïnvloedt soms wel mijn motivatie.

Soms zit ik op een punt dat ik me afvraag waarom ik al die dikke en soms bijzonder ergerlijke boeken zit te lezen. Waarom doe ik het mezelf aan om zoveel uren achter een bureau door te brengen in dialoog met de auteurs van boeken die weer in dialoog zijn met de auteurs van andere boeken? Wat wil ik bestrijden en wat wil ik bepleiten?

Moralist

Het simpelste antwoord is dat ik een onverbeterlijke en hardnekkige moralist ben. Ik vind alles slecht wat mensen en hun mogelijkheden omlaag haalt en barrières opwerpt tussen mensen onderling, ik vind alles goed wat mensen de mogelijkheid geeft om zich te ontplooien en met elkaar gelukkig te worden. Uiteindelijk is alles normatief, uiteindelijk kun je alleen maar praten over waarden en normen.

Wat ik bijvoorbeeld bestrijd is het volgende. Dat er een almachtige god bestaat en dat mensen zondaars zijn die niks kunnen. Dat het belangrijker is om je op te offeren voor de natie / de staat en om je land te dienen in een agressieve oorlog verzonnen door mensen die alleen maar uit zijn op macht, dan om je nuttig te maken voor de mensen om je heen. Dat het belangrijker is om veel geld te verdienen dan om rekening te houden met de mensen die voor je werken of je producten gebruiken. Dat machines zo veel belangrijker zijn dan mensen omdat ze op bepaalde punten zo veel meer kunnen dan mensen. Dat kinderen onschuldige handelingsonbekwame wezentjes zijn die niet weten wat ze doen of willen en die wij - volwassenen - in alles moeten beschermen.

Ik kan de lijst eindeloos uitbreiden. Het zijn posities waaraan ik een grote hekel heb. Voor veel mensen zijn het vanzelfsprekendheden. Voor mij niet. Ik houd niet van vanzelfsprekendheden. Die maken dat ik ga bijten en dat is in mijn notities soms goed te merken.