>>>  Laatst gewijzigd: 7 augustus 2022   >>>  Terug naar www.emo-level-8.nl  
Ik

Notities bij boeken

Start Filosofie Kennis Normatieve rationaliteit Waarden in de praktijk Mens en samenleving Techniek

Citaat

"Antievolutionism in North America is rooted in religiously conservative Christianity."

Eugenie C. SCOTT Evolution versus creationism - An introduction, p. 63

Evolutietheorie

Peter J. BOWLER (2003) Evolution - The history of an idea

Peter J. BOWLER (2007) Monkey trials and gorilla sermons - Evolution and christianity from Darwin to Intelligent Design

Michael RUSE (2008) Charles Darwin

Eugenie C. SCOTT (2009) Evolution versus creationism - An introduction