>>>  Laatst gewijzigd: 12 mei 2023   >>>  Terug naar www.emo-level-8.nl  
Ik

Notities bij boeken

Start Filosofie Kennis Normatieve rationaliteit Waarden in de praktijk Mens en samenleving Techniek

Citaat

"Antievolutionism in North America is rooted in religiously conservative Christianity." Eugenie C. SCOTT - Evolution versus creationism - An introduction, p. 63

Evolutietheorie als voorbeeld

Algemeen

Michael RUSE (2008) Charles Darwin

Historisch

Peter J. BOWLER (2003) Evolution - The history of an idea

Creationisme en Intelligent Design

Peter J. BOWLER (2007) Monkey trials and gorilla sermons - Evolution and christianity from Darwin to Intelligent Design

Eugenie C. SCOTT (2009) Evolution versus creationism - An introduction