>>>  Laatst gewijzigd: 13 augustus 2022   >>>  Naar www.emo-level-8.nl  
Ik

Notities bij boeken

Start Filosofie Kennis Normatieve rationaliteit Waarden in de praktijk Mens en samenleving Techniek

Notities

Incididunt nisi non nisi incididunt velit cillum magna commodo proident officia enim.

Voorkant De Beauvoir 'Brigitte Bardot and the Lolita Syndrome' Simone de BEAUVOIR
Brigitte Bardot and the Lolita Syndrome
London: The New English Library, 1960 (1959 het Franse origineel); 64 blzn.

[Zo'n tekst als Sartre ze ook schrijft: een eindeloze reeks van beweringen neerpennen zonder ook maar een seconde stil te staan bij de onderbouwing ervan. En nog minder het besef dat haar veroordeling van 'de kindvrouwtjes' als Brigitte Bardot alles te maken heeft met haar eigen cerebrale persoonlijkheid.]

BB was niet erg geliefd in haar eigen land. In het buitenland des te meer. Dat heeft niet zo veel te maken met de gebruikelijke preutsheid.

"Martine Carol also undressed rather generously in her hit films, and nobody reproached her, whereas almost everyone is ready to regard BB as a very monument of immorality."(6-8)

Waarom is dat zo? Wat is het dan dat BB vertegenwoordigt? Een nieuw type erotiek, een nieuw beeld van 'het eeuwig vrouwelijke'. De film was na 1947 in crisis. In een tijd van gelijkwaardigheid van vrouwen kon men niet meer teruggrijpen naar de erotiek van de vamp.

"The films tried to appeal, in a cruder way, to the male's response to feminine curves. Stars were appreciated for the obviousness of their physical charmes rather than for their passionate or languorous gaze. Marilyn Monroe, Sophia Loren and Lollobrigida are ample proof of the fact that the fullblown woman has not lost her power over men. However, the dream-merchants were also moving in other directions. With Audrey Hepburn, Françoise Arnoul, Marina Vlady, Leslie Caron and Brigitte Bardot they invented the erotic hoyden."(10)

[De Beauvoir lijkt te vinden dat films alleen voor mannen gemaakt worden en dat er geen mannelijke sterren voor vrouwen zijn. Eenzijdig. Een 'hoyden' is een robbedoes, een tomboy, een onstuimige, wilde vrouw. Ze bedoelt zo blijkt kindvrouwtjes. Zie Vadims Les Liaisons Dangereuses, maar de ontwikkeling naar de inzet van kindvrouwtjes ziet ze ook in theater en literatuur: Millers A View from the Bridge, Nabokov's Lolita bijvoorbeeld.]

"The adult woman now inhabits the same world as the man, but the child-woman moves in a universe which he cannot enter. The age difference re-establishes between them the distance that seems necessary to desire. At least that is what those who have created a new Eve by merging the 'green fruit' and 'femme fatale' types have pinned their hopes on."(14)

[Waarom zou een leeftijdsverschil per se tot afstand moeten leiden? Dat hangt er maar net van af. Over Bardot:]

"She is without memory, without a past, and, thanks to this ignorance, she retains the perfect innocence that is attributed to a mythical childhood."(18)

Ze zou puur natuur, naïef, pretentieloos, impulsief, instinctief, temperamentvol, onvoorspelbaar zijn. Ze is vriendelijk, houdt van dieren, doet nooit iemand bewust kwaad, en als ze iets fout doet heeft dat met haar moeilijke jeugd of zo te maken. Ze is nooit met haar toekomst bezig. Maar ze is ook conservatief:

"She appears as a force of nature, dangerous so long as she remains untamed, but it is up to the male to domesticate her. (...) If they go astray [kindvrouwtjes als BB], it is because no one has ever shown them the right path, but a man, a real man, can lead them back to it."(20)

"BB is a lost, pathetic child who needs a guide and protector. This cliché has proved its worth. It flatters masculine vanity; it reassures mature and maturing women."(22)

"She follows her inclinations. She eats when she is hungry and makes love with the same unceremonious simplicity. Desire and pleasure seem to her more convincing than precepts and conventions. She does not criticize others. She does as she pleases, and that is what is disturbing. (...) Moral lapses can be corrected, but how could BB be cured of that dazzling virtue - genuineness?"(24)

"It is impossible to see in her the touch of Satan, and for that reason she seems all the more diabolical to women who feel humiliated and threatened by her beauty."(28)

[O, alleen door haar schoonheid? Ik denk voor een groot deel juist door de beschreven karaktereigenschappen: iemand die echt en spontaan is, hoe gevaarlijk moeten die eigenschappen niet zijn voor iedereen die vast zit in hypocriete relaties en conventies?]

"The male is an object to her, just as she is to him. And that is precisely what wounds masculine pride. (...) It is to assert that one is man's fellow and equal, to recognize that between the woman and him there is mutual desire and pleasure."(30)

[Allemaal vage beweringen. Maar als het zo zou zijn, is BB het toppunt van emancipatie en zouden kindvrouwtjes dus een enorme bijdrage hebben aan de emancipatie van vrouwen, omdat ze mannen uit hun dominante rol gooien. Dit hier is ook tegenstrijdig met de eerdere opmerkingen hierboven dat kindvrouwtjes als BB conservatief zouden zijn en rollenpatronen zouden bevestigen.]

"In France, many women are accomplices of this feeling of superiority in which men persist. Their men prefer the servility of these adults to the haughty shamelessness of BB.(...) With BB they get nowhere. She corners them and forces them to be honest with themselves."(34)

In de VS zou dat minder zijn en daarom zou BB daar meer populair zijn.

"In real life, and usually in good novels and films, individuals are not defined only by their sexuality."(38)

Ze neemt het Vadim kwalijk dat hij overdrijft met zijn 'aardse' aanpak van vrouwen in zijn films. Het is contextloze seksualiteit, seks zonder situatie of geschiedenis, waarin de toeschouwer in de rol van voyeur gedwongen wordt. Bergman doet dat in Sommarlek veel beter, vindt ze.

"To say that 'BB embodies the immorality of an age' means that the character she has created challenges certain taboos accepted by the preceding age, particularly those which denied women sexual autonomy.(...) But it is , more than anything else, her frankness that disturbs most of the public and that delights the Americans."(58)

"Perhaps the hatred she has aroused will calm down, but she will no longer represent anything for anyone. I hope that she will not resign herself to insignificance in order to gain popularity. I hope she will mature, but not change."(60)

[Heel tegenstrijdige beoordelingen van BB. Als ze volwassen moet worden als karakter blijft er natuurlijk niets meer over van die 'kinderlijke' spontaniteit etc. en hoe zou ze dat dus kunnen doen zonder te veranderen? Wat wil SdB nu eigenlijk?]