>>>  Laatst gewijzigd: 2 december 2020   >>>  Terug naar www.emo-level-8.nl  
Ik

Notities bij boeken

Start Filosofie Kennis Normatieve rationaliteit Waarden in de praktijk Mens en samenleving Techniek

Notities

Incididunt nisi non nisi incididunt velit cillum magna commodo proident officia enim.

Plato (ongeveer 428 – 348 vC)

Simpel gezegd: eerst komt Socrates (van 469-399 vC), daarna komt Plato. Plato was een leerling van Socrates. Van Socrates zijn geen geschreven werken bekend, van Plato des te meer. Plato voert in zijn boeken voortdurend Socrates op, als een eerbetoon aan zijn leermeester. De boeken van Plato worden ook wel 'dialogen' genoemd, omdat in die boeken de gesprekken tussen Socrates en allerlei anderen centraal staan.

In die gesprekken worden met name Sofisten als Hippias, Gorgias, Protagoras en Prodicus door Socrates ondervraagd: de gesprekken bestaan voor het grootste deel uit vragen en antwoorden die gebruikt worden om een inhoudelijk thema te analyseren (de dialectische methode). De hoofdinsteek van Plato is normatief: wat is een deugdzaam mens en hoe kunnen we een deugdzaam mens worden? Zelfkennis speelt daarin een grote rol, want Plato neemt aan dat mensen het 'goede' zullen doen wanneer ze weten wat dat 'goede' is.

Van Plato

De Kleine Hippias // Euthydemus // Gorgias // Apologie // Crito // Euthyphro

Io // Menexenus // Charmides // Laches // Lysis // Meno

De Grote Hippias // Protagoras // Cratylus // Symposium // Phaedo // Theaetetus

Parmenides // Alcibiades I // De Staat (boek 1-5) // De Staat (boek 6-10) // De Staatsman // Critias

Phaedrus // De Wetten // De Sofist // Timaeus // Philebus

Over Plato

Karl POPPER (1945) The open society and its enemies - Volume 1: The spell of Plato

Gerasimos SANTAS (2010) Understanding Plato's Republic