>>>  Laatst gewijzigd: 2 december 2020   >>>  Naar www.emo-level-8.nl  
Ik

Notities bij boeken

Start Filosofie Kennis Normatieve rationaliteit Waarden in de praktijk Mens en samenleving Techniek

Notities

Incididunt nisi non nisi incididunt velit cillum magna commodo proident officia enim.

Voorkant Plato Verzameld Werk PLATO
Critias (Verzameld Werk, deel 3, editie Xaveer de Win)
Antwerpen / Baarn: Nederlandsche Boekhandel / Ambo, 1978;
ISBN 90 2890 3380 (DNB) / 90 2630 4242 (Ambo)

Dit boek geeft een situatie weer met Timaeus, Critias, Hermocrates, en Socrates.

[Dit is opnieuw geen echt gesprek tussen Socrates en anderen. De sfeer is die van een vereniging waar je in het openbaar leert spreken, een 'debating club' als je wilt. Iedereen krijgt een onderwerp en moet daarover een betoog neerzetten. Timaeus deed dat blijkbaar eerder over de goden, nu is het de beurt aan Critias, en later zal Hermocrates het woord nemen. En blijkbaar is Socrates hier niet meer dan de leraar of de gespreksleider. Veel meer valt er op dat punt in ieder geval niet te zeggen, want het boek eindigt abrupt in een beschrijving van het verval van Atlantis, de rest van het boek is niet geschreven of is verloren gegaan.]

Critias vertelt eerst een historisch verhaal over Attica en Athene. Daarin zitten elementen - zoals de communale leefwijze van de wachters / krijgslieden - die bijvoorbeeld in De Staat al beschreven werden. Athene was in oorlog met de koningen van het eiland Atlantis. Dus volgt ook eerst een geschiedenis en beschrijving van Atlantis, ook van haar verval.

"Maar toen het goddelijke bestanddeel in hen begon weg te kwijnen door het feit dat het herhaaldelijk met veel menselijks werd vermengd, en toen het menselijke karakter in hen de bovenhand kreeg, toen waren ze ook niet langer bij machte hun weelde te dragen en verloren ze alle fatsoen."(641)

[Opnieuw een positieve waardering van het goddelijke en een negatieve van het menselijke.]